‘k moet zeiken as unne ruen Ik moet nodig nar het toilet
agge mar schik het als je maar plezier hebt
Alt hèndig Dat is wel makkelijk
bettie-akkum-aai? bijt hij als ik hem aai?
buurte een praatje maken
Centje pikken op af stand proberen centen in een vakje te mikken
D’as nie slim Dat is niet erg
d’n bèkker krijge = slaop krijge de bakker krijgen (plotseling moe worden)
d’r op naaijen flink gas geven / hard rijden
d’r op peeren flink gas geven / hard rijden (2)
d’r tegenoan peere er een klap tegenaan geven
d’ruit peere vluchten / er tussenuit knijpen
da kupke dat gezichtje
da wittie nie dat weet hij niet
Dè hek toch gezeet gehad Zei ik toch
De heig knippen De haag snoeien
Dé is mar un schaauw veugelke Dat is een introvert persoon
Dé is ok strant! Dat is heel brutaal
Dèk niks van oe huur Laat me niets van je horen
De toffel ophaole De tafel dekken
Dè zinde ge ja Inderdaad
dèh zei ik oe. dat is precies wat ik ook bedoel
Dès unne tèsseloepert Dat is een profiteur.
Die hè mier geleeje ès we mèène Die mankeert meer dan dat we denken
Die kekt nie op unne prei Die is ruim hartig of die is royaal
doar gugget nie over daar niet van
Doe mèn mar een putje bier biertje graag
Doe nie zò strèlluk Doe niet zo uit de hoogte
dun dieje van dun dieje kennis van een kennis
en gè geluufd dè en jij geloofd dat
és ge dé mar wit Als je dat maar weet
Gaot is wieberen Ga eens even aan de kant
ge keurt mar mi zin alle noar hiere Jullie lopen maar met zijn allen deze kant op.
Gè makt munne zèk nie lauw Jij imponeert me niet
ge wit oit noit (nie) je weet maar nooit
Gift mein un bietje mier greij Mag ik nog een biertje
Gin één vèrke dè zo oud wordt Geen één varken dat zó oud wordt. (als opmerking bij het bereiken van een (hoge) leeftijd)
Gin seffierighèt uithoale of ontighèt Geen kattekwaad uithalen
Goi mar op den dries Gooi het maar op het grasveld
Gu lopt nie alling allénig in dieje “griebelgrouw” noar haus Je loopt niet alleen naar huis door de schemering van de avond
Hé? Da zi dn boer assie gescheten he… je moet netjes praten, meet 2 woorden
hedde mauwpap op wat ben je toch aan het zeuren
Hedde nog nie geschete? Wat zie je wit?
hij doet orrens vals spelen
hij hi ginne zak mi erpel hij heeft geen zak met aardappelen (gezegd over een vader van een groot gezin)
Hij is zòh grèèg dettie uit ien oeg jankt Hij is zo gierig dat hij maar uit een oog huilt
Hij mènt dat ut er inne van Nul Jurgens is. iemand die denkt dat hij meer is dan een ander (aansteller)
Hij stölpte over den dörpel Hij struikelde over de drempel
Hij vret hier gene pak zout meer op Hij heeft zijn langste tijd hier gehad
Hij reit um Hij is geïrriteerd
Hij zèkt um Hij is zwaar geïrriteerd
hij zit te kijke es ’n hiete geit die in ’t stroi zêkt hij zit te kijken als een hete geit die in het stro plast
Hoalt ekkes jodevet bèh van d’n doele Ga even druivensuiker halen bij van den Doelen
houwt oewe moel zwijg
houwt oewuh moel hou je mond
Hurde mèh? Of hedde gè gin orre? Ben je doof
Ik go op haus on. Ik ga naar huis
ik ha menne groete tien gestoeten aon de toffelpoet, nou is ie olling blaauw Ik heb mijn teen gestoten aan de tafelpoot, nu is ie helemaal blauw
ik he net geschete of gezèkt of ik ben weze schijte Ben naar de wc geweest
ik hè jou gebeld gehad Ik heb geprobeerd je telefonisch te bereiken
ik schei er out/uit Ik houd er mee op
Ik zè kèps Ik ben blut
Ik zeig mar niks, dan heurde nog is wa Een ander laten praten
in de nisse stoan (leége), in de weeg stoan in de weg staan (liggen)
ja net ja, inderdaad
ja zeetie echt waar (sceptisch)
kèk vur eo Kijk voor je (je hoeft niet om te kijken)
keur de een stukske mee Loop je een stukje mee op
Kik noar oe eige Kijk naar jezelf
kik tog nie zo nauw doe niet zo pietluttig, doe niet zo serieus
Kik hij zit dun ollinge dag te schierlokke De gehele tijd aan naar buiten kijken
krek zo is het maar net
Krek der neffeh Net er naast
krèk nie zat net niet genoeg
krek wè’k wou pecies wat ik wilde
Kumt alt daags noa de mert Loopt altijd achter de feiten aan
Kumt daags noa de mert komt altijd te laat
kunde ge da ok kunt u dat ook
kwò dèk ut wis ik wou dat ik het wist
kwooi ding stouterd (stout meisje/jongen)
Kzaag oan oewen hond dèh gè ut waart Ik zag aan je hond dat jij het was
lelliken droak vervelend persoon
Litter toch nie zò te neuleh Doe niet zo vervelend of tegendraads
lop noar de kloete ga weg
Merrege schet er wel wir unne krei, die vandaag nog gin kont he Als je vandaag geen geld hebt, is het er morgen misschien wel.
mì den dieje moete nie mee oanleige Met hem kun je beter niet mee omgaan
Midde in den hert Iets midden op de pad of ruimte geplaats, zodat er geen ruimte meer is voor een ander
moeleke teuren iemand op zijn gezicht slaan
nèijt ur us oit ga eens weg
Nouw hak oe Nou had ik je toch mooi te pakken
oan de retz zijn overal gaan buurten
och-erum och toch, och arme
Of dagge worst lust, dan kunde velle schijte Bemoei je er niet mee
olling doar ginder wijt iets verder op
ollingen dag de hele dag
Op unne vierklets (of drieklets) Ergens snel naar toe gaan
Scheiter mar gauw af Houdt maar stil
Slibberen op het ijs glijden
strèlliken bal verwaand figuur
Strond wie hèt oe geschete Verlochen je afkomst niet. Hij/zij doet zich anders voor
t is lichelijk gescheten of gezèkt. Het is altijd wel iets
t kos kôijer Het kan slechter
tis lul, mar-t prôt het is conversatievulling zonder veel inhoud
un ollinge mik koepe een heel brood kopen
un pilske vatten een biertje drinken
Unne balscheut wijd iets in de buurt
Unne moor waoter een fluitketel water
ut kos kojjer het kon slechter
Van munne misse af ! Ga van mijn erf af!
van wie bende ge der enne hoe heet jij
vur slès zomaar, voor spek en bonen
wa bende tog unne schuuperd wat ben toch een kwajongen
Wa denkter af? Wat denk je er zo onderhand van?
wa ette gullie? wat eten jullie?
Wa ligde tog te uiren Wat vraag je lang door.
Wa mende ge nou! Wat wil jij nou!
Waartde gè dur bè Was jij erbij toe het gebeurde
Wanne strèlikken bal Wat een verwaande vent
wè doede nou wat doe je nu
Wèh hedde gè op oewe mik? Welk beleg op je op je brood? Of wat heb jij op je kerfstok?
wè hek oe gezeet wat heb ik je gezegd
Wé zeide gé. Wat zeg je ervan?
Wé zinde gé. Wat zei je?
Wè zuk zuh Wat zou ik ze aan doen
wè-ne klets wat een onzin
welk wat zeg je, wat bedoel je
Welk? Stront mi karnemelk Vraag niet ze veel
wij doen eruit, wij doen em deruit wij gaan weg, wij zijn er vandoor
witte-nie weet je wel (achtervoegsel achter een zin)
zèdde gè wel goeëd? ben je wel helemaal lekker?
Zedde oan de spel Heb je diarree
Zedde op de rèts Ben je van huis
zedde tous ben je thuis
zedde vanaovond tous Ben je vanavond thuis
zedde vanoavend allien ben je vanavond alleen
Zet oewe waage mar op de plak Zet je auto maar op ons land
Zievert is nie zòh Niet zo klagen of kletsen
Zit nie zò te gète Zit niet zo te kijken naar anderen
Zit nie zò te nètse Zit elkaar niet zo te klieren
zuutjes oan menneke rustig aan man