‘k moet zeiken as unne ruen Ik moet nodig nar het toilet
agge mar schik het als je maar plezier hebt
bettie-akkum-aai? bijt hij als ik hem aai?
buurte een praatje maken
Centje pikken op af stand proberen centen in een vakje te mikken
D’as nie slim Dat is niet erg
d’n bèkker krijge = slaop krijge de bakker krijgen (plotseling moe worden)
d’r op naaijen flink gas geven / hard rijden
d’r op peeren flink gas geven / hard rijden (2)
d’r tegenoan peere er een klap tegenaan geven
d’ruit peere vluchten / er tussenuit knijpen
da kupke dat gezichtje
da wittie nie dat weet hij niet
Dè hek toch gezeet gehad Zei ik toch
De heig knippen De haag snoeien
dèh zei ik oe. dat is precies wat ik ook bedoel
doar gugget nie over daar niet van
Doe mèn mar een putje bier biertje graag
dun dieje van dun dieje kennis van een kennis
en gè geluufd dè en jij geloofd dat
és ge dé mar wit Als je dat maar weet
Gaot is wieberen Ga eens even aan de kant
ge keurt mar mi zin alle noar hiere Jullie lopen maar met zijn allen deze kant op.
ge wit oit noit (nie) je weet maar nooit
Gin één vèrke dè zo oud wordt Geen één varken dat zó oud wordt. (als opmerking bij het bereiken van een (hoge) leeftijd)
Goi mar op den dries Gooi het maar op het grasveld
Gu lopt nie alling allénig in dieje “griebelgrouw” noar haus Je loopt niet alleen naar huis door de schemering van de avond
hedde mauwpap op wat ben je toch aan het zeuren
hij doet orrens vals spelen
hij hi ginne zak mi erpel hij heeft geen zak met aardappelen (gezegd over een vader van een groot gezin)
Hij mènt dat ut er inne van Nul Jurgens is. iemand die denkt dat hij meer is dan een ander (aansteller)
Hij stölpte over den dörpel Hij struikelde over de drempel
Hij vret hier gene pak zout meer op Hij heeft zijn langste tijd hier gehad
Hij reit um Hij is geïrriteerd
Hij zèkt um Hij is zwaar geïrriteerd
hij zit te kijke es ’n hiete geit die in ’t stroi zêkt hij zit te kijken als een hete geit die in het stro plast
houwt oewe moel zwijg
houwt oewuh moel hou je mond
ik ha menne groete tien gestoeten aon de toffelpoet, nou is ie olling blaauw Ik heb mijn teen gestoten aan de tafelpoot, nu is ie helemaal blauw
ik he net geschete of gezèkt of ik ben weze schijte Ben naar de wc geweest
ik hè jou gebeld gehad Ik heb geprobeerd je telefonisch te bereiken
ik schei er out/uit Ik houd er mee op
in de nisse stoan (leége), in de weeg stoan in de weg staan (liggen)
ja net ja, inderdaad
ja zeetie echt waar (sceptisch)
Kik noar oe eige Kijk naar jezelf
kik tog nie zo nauw doe niet zo pietluttig, doe niet zo serieus
krek zo is het maar net
krèk nie zat net niet genoeg
krek wè’k wou pecies wat ik wilde
Kumt alt daags noa de mert Loopt altijd achter de feiten aan
Kumt daags noa de mert komt altijd te laat
kunde ge da ok kunt u dat ook
kwò dèk ut wis ik wou dat ik het wist
kwooi ding stouterd (stout meisje/jongen)
lelliken droak vervelend persoon
lop noar de kloete ga weg
moeleke teuren iemand op zijn gezicht slaan
nèijt ur us oit ga eens weg
Nouw hak oe Nou had ik je toch mooi te pakken
oan de retz zijn overal gaan buurten
och-erum och toch, och arme
olling doar ginder wijt iets verder op
ollingen dag de hele dag
Slibberen op het ijs glijden
strèlliken bal verwaand figuur
Strond wie hèt oe geschete Verlochen je afkomst niet. Hij/zij doet zich anders voor
t is lichelijk gescheten of gezèkt. Het is altijd wel iets
t kos kôijer Het kan slechter
tis lul, mar-t prôt het is conversatievulling zonder veel inhoud
un pilske vatten een biertje drinken
Unne balscheut wijd iets in de buurt
Unne moor waoter een fluitketel water
ut kos kojjer het kon slechter
van wie bende ge der enne hoe heet jij
vur slès zomaar, voor spek en bonen
wa bende tog unne schuuperd wat ben toch een kwajongen
wa ette gullie? wat eten jullie?
Wa ligde tog te uiren Wat vraag je lang door.
Wa mende ge nou! Wat wil jij nou!
Wanne strèlikken bal Wat een verwaande vent
wè doede nou wat doe je nu
wè hek oe gezeet wat heb ik je gezegd
Wé zinde gé. Wat zeg je
wè-ne klets wat een onzin
welk wat zeg je, wat bedoel je
wij doen eruit, wij doen em deruit wij gaan weg, wij zijn er vandoor
witte-nie weet je wel (achtervoegsel achter een zin)
zèdde gè wel goeëd? ben je wel helemaal lekker?
Zedde oan de spel Heb je diarree
zedde tous ben je thuis
zedde vanaovond tous Ben je vanavond thuis
zedde vanoavend allien ben je vanavond alleen
Zit nie zò te nètse Zit elkaar niet zo te klieren
zuutjes oan menneke rustig aan man