Osse gezegdes

Zo zeige ze dè in Oss (en umgeving)

Zo as ze ut in Oss zeige

Deze tabel bevat typische Osse gezegdes
Oss gezegdeNederlandse vertaling
Of dagge worst lust, dan kunde velle schijte Bemoei je er niet mee
Merrege schet er wel wir unne krei, die vandaag nog gin kont heAls je vandaag geen geld hebt, is het er morgen misschien wel.
Hurde mèh? Of hedde gè gin orre?Ben je doof
és ge dé mar witAls je dat maar weet
‘k moet zeiken as unne ruenIk moet nodig plassen
agge mar schik hetals je maar plezier hebt
zedde tousben je thuis
Zedde op de rètsBen je van huis
zedde vanoavend allienben je vanavond alleen
zedde vanaovond tousBen je vanavond thuis
zèdde gè wel goeëd?ben je wel helemaal lekker?
ik he net geschete of gezèkt of ik ben weze schijteBen naar de wc geweest
Doe mèn mar een putje bierbiertje graag
bettie-akkum-aai?bijt hij als ik hem aai?
doar gugget nie overdaar niet van
da kupkedat gezichtje
Dé is mar un schaauw veugelkeDat is een introvert persoon
Dès unne tèsseloepertDat is een profiteur.
Dé is ok strant!Dat is heel brutaal
D’as nie slimDat is niet erg
dèh zei ik oe.dat is precies wat ik ook bedoel
Alt hèndigDat is wel makkelijk
da wittie niedat weet hij niet
d’n bèkker krijge = slaop krijgede bakker krijgen (plotseling moe worden of slaap krijgen)
Kik hij zit dun ollinge dag te schierlokke De gehele tijd aan naar buiten kijken
De heig knippenDe haag snoeien
ollingen dagde hele dag
De toffel ophaoleDe tafel dekken
Die kekt nie op unne prei Die is ruim hartig of die is royaal
Die hè mier geleeje ès we mèèneDie mankeert meer dan dat we denken
kik tog nie zo nauwdoe niet zo pietluttig, doe niet zo serieus
Doe nie zò strèllukDoe niet zo uit de hoogte
Litter toch nie zò te neulehDoe niet zo vervelend of tegendraads
ja zeetieecht waar (sceptisch)
Ik zeig mar niks, dan heurde nog is waEen ander laten praten
un pilske vatteneen biertje drinken
Unne moor waotereen fluitketel water
un ollinge mik koepeeen heel brood kopen
buurteeen praatje maken
en gè geluufd dèen jij geloofd dat
d’r tegenoan peereer een klap tegenaan geven
Op unne vierklets (of drieklets)Ergens snel naar toe gaan
d’r op naaijenflink gas geven / hard rijden
d’r op peerenflink gas geven / hard rijden (2)
Gaot is wieberenGa eens even aan de kant
nèijt ur us oitga eens weg
Hoalt ekkes jodevet bèh van d’n doeleGa even druivensuiker halen bij van den Doelen
Van munne misse af !Ga van mijn erf af!
lop noar de kloetega weg
Gin één vèrke dè zo oud wordtGeen één varken dat zó oud wordt. (als opmerking bij het bereiken van een (hoge) leeftijd)
Gin seffierighèt uithoale of ontighètGeen kattekwaad uithalen
Goi mar op den driesGooi het maar op het grasveld
Zedde oan de spelHeb je diarree
t is lichelijk gescheten of gezèkt.Het is altijd wel iets
tis lul, mar-t prôthet is conversatievulling zonder veel inhoud
t kos kôijerHet kan slechter
ut kos kojjerhet kon slechter
hij hi ginne zak mi erpelhij heeft geen zak met aardappelen (gezegd over een vader van een groot gezin)
Hij vret hier gene pak zout meer opHij heeft zijn langste tijd hier gehad
Hij reit umHij is geïrriteerd
Hij is zòh grèèg dettie uit ien oeg janktHij is zo gierig dat hij maar uit een oog huilt
Hij zèkt umHij is zwaar geïrriteerd
Hij stölpte over den dörpelHij struikelde over de drempel
hij zit te kijke es ’n hiete geit die in ’t stroi zêkthij zit te kijken als een hete geit die in het stro plast
van wie bende ge der ennehoe heet jij
houwt oewuh moelhou je mond
Scheiter mar gauw afHoudt maar stil
Hij mènt dat ut er inne van Nul Jurgens is.iemand die denkt dat hij meer is dan een ander (aansteller)
moeleke teureniemand op zijn gezicht slaan
Unne balscheut wijdiets in de buurt
Midde in den hertIets midden op de pad of ruimte geplaats, zodat er geen ruimte meer is voor een ander
olling doar ginder wijtiets verder op
Ik zè kèpsIk ben blut
Ik go op haus on.Ik ga naar huis
ik hè jou gebeld gehadIk heb geprobeerd je telefonisch te bereiken
ik ha menne groete tien gestoeten aon de toffelpoet, nou is ie olling blaauwIk heb mijn teen gestoten aan de tafelpoot, nu is ie helemaal blauw
ik schei er out/uitIk houd er mee op
kwò dèk ut wisik wou dat ik het wist
Kzaag oan oewen hond dèh gè ut waartIk zag aan je hond dat jij het was
in de nisse stoan (leége), in de weeg stoanin de weg staan (liggen)
Dè zinde ge jaInderdaad
ja netja, inderdaad
Gu lopt nie alling allénig in dieje “griebelgrouw” noar hausJe loopt niet alleen naar huis door de schemering van de avond
Hé? Da zi dn boer assie gescheten he…je moet netjes praten, meet 2 woorden
ge wit oit noit (nie) je weet maar nooit
Gè makt munne zèk nie lauwJij imponeert me niet
ge keurt mar mi zin alle noar hiereJullie lopen maar met zijn allen deze kant op.
dun dieje van dun diejekennis van een kennis
Kik noar oe eigeKijk naar jezelf
kèk vur eoKijk voor je (je hoeft niet om te kijken)
Kumt daags noa de mertkomt altijd te laat
kunde ge da okkunt u dat ook
Dèk niks van oe huurLaat me niets van je horen
keur de een stukske meeLoop je een stukje mee op
Kumt alt daags noa de mertLoopt altijd achter de feiten aan
Gift mein un bietje mier greijMag ik nog een biertje
mi den dieje moete nie mee oanleigeMet hem kun je beter niet mee omgaan
Krek der neffehNet er naast
krèk nie zatnet niet genoeg
Zievert is nie zòhNiet zo klagen of kletsen
Nouw hak oeNou had ik je toch mooi te pakken
och-erumoch toch, och arme
Centje pikkenop af stand proberen centen in een vakje te mikken
Slibberenop het ijs glijden
oan de retz zijnoveral gaan buurten
krek wè’k woupecies wat ik wilde
zuutjes oan mennekerustig aan man
kwooi dingstouterd (stout meisje/jongen)
hij doet orrensvals spelen
Strond wie hèt oe gescheteVerlochen je afkomst niet. Hij/zij doet zich anders voor
lelliken droakvervelend persoon
strèlliken balverwaand figuur
d’ruit peerevluchten / er tussenuit knijpen
Welk? Stront mi karnemelkVraag niet ze veel
Waartde gè dur bèWas jij erbij toe het gebeurde
hedde mauwpap opwat ben je toch aan het zeuren
wa bende tog unne schuuperdwat ben toch een kwajongen
Wa denkter af?Wat denk je er zo onderhand van?
wè doede nouwat doe je nu
wè-ne kletswat een onzin
Wanne strèlikken balWat een verwaande vent
wa ette gullie?wat eten jullie?
wè hek oe gezeetwat heb ik je gezegd
Wa ligde tog te uirenWat vraag je lang door.
Wa mende ge nou!Wat wil jij nou!
Wé zeide gé.Wat zeg je ervan?
welkwat zeg je, wat bedoel je
Wé zinde gé.Wat zei je?
Hedde nog nie geschete?Wat zie je wit?
Wè zuk zuhWat zou ik ze aan doen
witte-nieweet je wel (achtervoegsel achter een zin)
Wèh hedde gè op oewe mik?Welk beleg op je op je brood? Of wat heb jij op je kerfstok?
wij doen eruit, wij doen em deruitwij gaan weg, wij zijn er vandoor
Dè hek toch gezeet gehadZei ik toch
Zet oewe waage mar op de plakZet je auto maar op ons land
Zit nie zò te nètseZit elkaar niet zo te klieren
Zit nie zò te gèteZit niet zo te kijken naar anderen
krekzo is het maar net
vur slèszomaar, voor spek en bonen
houwt oewe moelzwijg